Fot. Unsplash
Aktualności
25 czerwca 2021

Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne


18 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, o której pisaliśmy w poście z dnia 19 kwietnia 2021 r. – LINK

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in.:

 1. przepisów sankcjonujących zmianę przeznaczenia gazociągu bezpośredniego lub sieci gazociągów kopalnianych na sieć dystrybucyjną gazową lub gazociąg bezpośredni, a także budowy gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej bez zgody Prezesa URE,- które wchodzą w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
 2. przepisów w zakresie jakim obligują operatora sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV lub właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora sieci do umożliwienia komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami tego odbiorcy,
 3. przepisów dotyczących ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w zakresie w jakim przewidują m.in. wynagrodzenie dla odbiorców energii elektrycznej,- które wejdą w terminie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 4. przepisów regulujących umowy o realizację procesów oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii przez jego uczestników,- w terminie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 miesięcy od dnia ogłoszenia,
 5. przepisów dotyczących centralnego systemu informacji rynku energii, w zakresie m.in. terminu zmiany sprzedawcy, budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu danych pomiarowych, pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji rynku energii do centralnego systemu informacji rynku energii,- które wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nie są to wszystkie przepisy objęte vacatio legis, całość informacji znajduje się w art. 37 Ustawy.

Zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu!

  Piotr Gardecki

  Piotr Gardecki

  Senior Associate

  Kontakt