SSW w mediach
3 sierpnia 2022

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej


Z dniem 29 lipca 2022 rok weszła w życie nowelizacja ustawy o ofercie publicznej, która przewiduje obowiązek zawiadomienia KNF o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej na podstawie dokumentu zawierającego informacje o ofercie (art. 37a ustawy o ofercie publicznej) lub memorandum informacyjnego (art. 37b ustawy o ofercie publicznej).

Emitent lub oferujący ma obowiązek zawiadomić KNF o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej, nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia dokumentu, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej lub memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ustawy o ofercie publicznej.

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, KNF może:

 • wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; albo
 • nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN; albo
 • zastosować obie sankcje łącznie.

Ponadto, w dniu 10 listopada 2023 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o ofercie dotycząca zwolnienia emitentów od obowiązku udostępnienia prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 EUR i mniejszej niż 5.000.000 EUR. W aktualnym stanie prawnym górny próg do przygotowania memorandum informacyjnego wynosi 2.500.000 EUR.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  dr Szymon Okoń

  dr Szymon Okoń

  General Partner

  Kontakt

  więcej
  Dawid Brudzisz

  Dawid Brudzisz

  Senior Managing Associate

  Kontakt

  więcej