Wydarzenia
11 października 2018

Marcin Cetnarowicz uczestnikiem debaty dotyczącej usprawnienia rozstrzygania sporów pracowniczych w ramach Platformy HR Pracodawców RP


W ramach Platformy HR Pracodawców RP, która odbyła się 10 października 2018 r., podjęto dyskusję o możliwościach usprawnienia i przyspieszenia rozstrzygania sporów pracowniczych.

Według danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości obecnie w sądach rejonowych merytoryczne załatwienie postępowania w sprawie pracowniczej trwa średnio ok. 380 dni, w sądach okręgowych (I instancja) – ok. 760 dni, w sądach okręgowych (II instancja) – ok. 98 dni, w sądach apelacyjnych – ok. 272 dni. Jeżeli prawomocne rozstrzygnięcie sprawy wymaga postępowania dwuinstancyjnego, trwa ono odpowiednio dłużej.

Przy tak długo trwającym procesie funkcja ochronna prawa pracy staje się iluzoryczna.

Przedłużające się postępowanie sądowe nie jest na rękę ani pracodawcy, ani pracownikowi – zajmuje czas i generuje koszty. Według ekspertów kluczem do udrożnienia sądownictwa pracy może być rozwój szeroko rozumianej mediacji, nie tylko na etapie rozstrzygania sporu, ale także wcześniej – jeszcze zanim spór powstanie. Promocja i wsparcie mediacji mogłoby skutecznie odciążyć sądy pracy i skrócić czas trwania procesów pracowniczych.

Platforma HR Pracodawców RP  LINK

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: