Aktualności
24 sierpnia 2018

Kolejna rewolucja w podatkach dochodowych coraz bliżej.


Na stronach Rządu pojawiły się już oficjalne informacje o pracach nad projektem kolejnej ustawy wprowadzającej szereg rewolucyjnych zmian w podatkach dochodowych. Zgodnie z zapowiedziami nowe przepisy mają zostać uchwalone jeszcze w tym roku i zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Założenia do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Proponowane zmiany podzielone zostały przez autorów projektu na dwa bloki:

 1. Blok regulacji upraszczających przepisy z zakresu podatków dochodowych, a w nim m.in.:
 • preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box – IP BOX, Innovation Box);
 • 9% stawka podatku CIT – bez wskazania jednak choćby ogólnych ram jej zastosowania;
 • notional interest deduction – w przypadku pozostawienia zysków w spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpowiednika odsetek, jakie byłyby należne, gdyby środki te miały byś pozyskane z zewnętrznego finansowania dłużnego;
 • opodatkowanie jako zysków kapitałowych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z obrotu walutami wirtualnymi.
 1. Blok przepisów uszczelniających system podatków dochodowych, a w nim:
 • exit tax czyli podatek związany z przeniesieniem rezydencji podatkowej oraz części lub całości działalności gospodarczej do innego kraju, o którym pisaliśmy tu: link;
 • zmiany w przepisach regulujących ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, w tym wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • obowiązki związane z przekazywaniem organom podatkowym informacji o schematach podatkowych posiadających cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikaniem opodatkowania, o których pisaliśmy tu: link;
 • ograniczenia możliwości korzystania z preferencyjnych stawek lub zwolnienia z podatku u źródła przy wypłatach na rzecz podmiotów powiązanych, od spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

Dodatkowo zapowiadana jest m.in. zmiana zasad rozliczeń dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, wprowadzenie zasad opodatkowania konwersji długu na kapitał, uregulowanie zasad opodatkowania dochodów z tytułu pożyczania papierów wartościowych (transakcje repo).

Lista zapowiadanych zmian jest bardzo długa, na tym etapie brak jednak jakichkolwiek bliższych informacji o zasadach ich uregulowania.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach procesu legislacyjnego.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: