Aktualności
13 maja 2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej - projekt w Senacie | Tax Alert 3/2016


13 maja 2016 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadzający klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu prawa podatkowego. Treść samej klauzuli nie zmieniła się w sposób istotny podczas procedowania projektu w Sejmie, dokonano natomiast dwóch istotnych zmian w przepisach przejściowych.

Dwie kluczowe zmiany w przepisach przejściowych

1. Według projektu w brzmieniu przyjętym przez Sejm, klauzula znajdzie zastosowanie do korzyści podatkowych, które zostaną osiągnięte po dniu wejściu w życie niniejszej nowelizacji. We wcześniejszej wersji projektu, która trafiła do Sejmu była mowa o „czynnościach dokonanych po dniu wejścia w życie proponowanych regulacji”. To oznaczało, że restrukturyzacje ukierunkowane na zwiększenie efektywności podatkowej, które zostały całkowicie zrealizowane przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, były wyłączone z zakresu stosowania klauzuli. Natomiast w obecnym brzmieniu, nawet restrukturyzacje całkowicie zakończone przed wejściem w życie klauzuli mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

2. W aktualnym brzmieniu projektu, przepisy w myśl których Minister Finansów nie wyda interpretacji, jeśli jej przedmiotem miałaby być ocena skutków podatkowych transakcji skierowanych na unikanie opodatkowania, nie będą miały zastosowania do wniosków o wydanie interpretacji złożonych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Tę zmianę należy ocenić jako korzystną dla podatników, ponieważ we wcześniejszym brzmieniu Minister Finansów mógł odmówić wydania interpretacji, nawet jeżeli wniosek został złożony przed wejściem w życie nowelizacji, ale termin wydania interpretacji przypadał już po jej wejściu w życie.

Co należy zrobić przy planowaniu restrukturyzacji?

W świetle powyższych zmian, przy planowaniu czynności restrukturyzacyjnych należy:

  • przygotować się do wykazania, w razie potrzeby, pozapodatkowych elementów, przemawiających za wdrożeniem działań restrukturyzacyjnych;
  • ocenić, które elementy restrukturyzacji powinny zostać zabezpieczone interpretacjami podatkowymi i jak najszybciej wystąpić z wnioskami o ich wydanie.

Podjęcie szybkich działań w tym zakresie może zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania interpretacji indywidualnych przed wejściem w życie nowych przepisów, a tym samym zminimalizować ryzyko odmowy wydania interpretacji przez Ministra Finansów, z powołaniem na klauzulę obejścia prawa podatkowego.

Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania może się jeszcze zmienić w toku procesu legislacyjnego. Obecnie projekt został skierowany do Senatu.

Autorzy

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny, Doradca podatkowy SSW

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: