Aktualności
9 czerwca 2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej - Prezydent podpisał ustawę | Tax Alert 4/2016


W dniu 7 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, wprowadzającą do polskiego systemu prawnego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Nadrzędnym celem wprowadzenia klauzuli jest uszczelnienie systemu podatkowego, a w konsekwencji zwiększenie dochodów budżetu państwa z tytułu wpływów podatkowych poprzez eliminowanie z obrotu prawnego sztucznych konstrukcji podatkowych, które pomimo swojej prawnej dopuszczalności, są sprzeczne z celami i założeniami przepisów materialnego prawa podatkowego.

Innymi słowy, istotą klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej i pozbawienie podatników prawa do korzyści podatkowych osiąganych w wyniku nadużywania regulacji podatkowych.

Co istotne, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie znajdzie zastosowania względem czynności wynikających z rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, jak również wobec struktur kapitałowych, które nie będą nastawione wyłącznie na osiąganie korzyści podatkowych. Podejmowane przez podatników czynności, którym przypisać będzie można zgodny z prawem cel oraz walor sensu ekonomicznego, traktowane będą na gruncie znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej jako działania, których głównym celem nie była optymalizacja podatkowa.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obecnie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa, z wyjątkami, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

O ostatecznym kształcie klauzuli można przeczytać w poprzednim Tax Alercie "Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej – projekt w Senacie".

Autorzy

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny, Doradca podatkowy SSW

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: