SSW w mediach
20 czerwca 2018

Katarzyna Jaroszyńska o nowym rozporządzeniu prospektowym w najnowszym Biuletynie Euro Info


14 czerwca 2017 r. Parlament Europejski i Rada (UE) wydały rozporządzenie 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej jako: „rozporządzenie”).

Rozporządzenie zostało wydane w ramach wprowadzanej od 2015 r. polityki ujednolicania rynków kapitałowych UE, jako element planu inwestycyjnego dla Europy. Zgodnie z założeniami w ramach planu mają być wdrażane kolejne instytucje służące unii rynków kapitałowych państw członkowskich, które polegają głównie na eliminacji barier dla inwestycji transgranicznych we Wspólnocie i obniżeniu kosztów pozyskiwania finansowania. Celem jest z jednej strony ułatwienie przedsiębiorstwom pozyskiwania finansowania z rynku, z drugiej zaś – zapewnienie inwestorom dodatkowych możliwości zainwestowania pieniędzy. Ułatwienie procesu pozyskania inwestorów ma służyć głównie małym i średnim przedsiębiorcom.

Zachęcamy do pobrania całego biuletynu w formie pdf.

Pobierz plik

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: