Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. został wyznaczony pan Filip Jeżowski.

Kontakt z IOD możliwy jest:

  • pod dedykowanym adresem e-mail: privacy@ssw.solutions
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. – Rondo ONZ 1, XII Piętro, 01-124 Warszawa.