SSW w mediach
23 marca 2021

Doradcy podatkowi SSW nagrodzeni w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP


Patrycja Goździowska i Łukasz Karpiesiuk – doradcy podatkowi SSW – zajęli pierwsze miejsca w dwóch kategoriach XV edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.

Kapituła redakcyjna zdecydowała się nagrodzić naszych doradców ze względu na ich udział w głośnych sporach, uzyskiwanie precedensowych wyroków i realizowane przez nich projekty.

Patrycja Goździowska zajęła I miejsce w kategorii doradców zajmujących się podatkiem PIT. W 2020 roku reprezentowała klienta między innymi w sporze o opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) darowizny udziałów w spółce kapitałowej przez polską podatniczkę na rzecz zstępnego będącego nierezydentem. W precedensowym wyroku WSA w Bydgoszczy Sąd w pełni podzielił argumenty skargi i potwierdził, że darowizna nie podlega opodatkowaniu exit tax, nawet wówczas, gdy Polska utraci prawo do późniejszego opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych ze zbycia tego składnika majątku osobistego. Dodatkowo sąd wyjaśnił, że polskie przepisy o exit tax w zakresie opodatkowania osób fizycznych stanowią przykład błędnej implementacji unijnej dyrektywy. Patrycja Goździowska prowadziła też projekt reorganizacji struktury własnościowej w trzech międzynarodowych grupach kapitałowych, a także utworzenia struktury inwestycyjnej dla zagranicznej osoby fizycznej do efektywnego podatkowo działania na polskim rynku farm fotowoltaicznych.

Łukasz Karpiesiuk został natomiast nagrodzony w kategorii doradztwa w zakresie podatku VAT. Kapituła redakcyjna doceniła zarówno realizowane przez doradcę projekty, jak i uzyskanie precedensowego wyroku, który pośrednio przyczynił się do zmiany praktyki fiskusa. Utrwalenie tej praktyki miałoby niekorzystny wpływ na opodatkowanie VAT przy sukcesji międzypokoleniowej. Wyrok sądu był precedensowy i wskazywał na błędne podejście fiskusa. Miało to doniosłe znaczenie społeczne dla szerszego grona podatników, którzy mogliby znaleźć się w podobnej sytuacji. Projekty zrealizowane przez doradcę dotyczyły m.in. zwolnienia z podatku VAT usług osób współzarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Łukasz Karpiesiuk doradzał też w wygranym sporze dotyczącym zastosowania art. 108 ustawy o VAT dotyczącego pustych faktur do domniemanego nadużycia w VAT. Chodziło o outsourcing usług na rzecz podmiotu świadczącego zwolnione usługi finansowe. Sprawa nieprawidłowego zastosowania przepisu o pustych fakturach zakończyła się na etapie odwołania do organu II instancji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Cały ranking XV edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych jest dostępny TUTAJ.

Pobierz plik

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Patrycja Goździowska

  Patrycja Goździowska

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Łukasz Karpiesiuk

  Łukasz Karpiesiuk

  Partner

  Kontakt

  więcej