SSW w mediach
1 października 2019

Dobry krok w kierunku zmniejszenia barier. Zmiany w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Artykuł Anity Palukiewicz w dwumiesięczniku Surowce i maszyny budowlane, pt. Dobry krok w kierunku zmniejszenia barier. Zmiany w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rewolucyjne zmiany w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych:

 • nowe zasady ustalania stron postępowania,
 • wydłużanie okresu ważności decyzji środowiskowej bez etapowania inwestycji,
 • doręczenia przez obwieszczenie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

to przykłady korzystnych uwarunkowań wprowadzonych Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane zmiany dotyczą trzech kluczowych zagadnień:

 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • oraz procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Głównym celem projektowanych zmian jest usprawnienie procedur środowiskowych oraz procesu inwestycyjnego.

Więcej o rewolucyjnych zmianach w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych pisaliśmy TUTAJ [LINK].

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Anita Palukiewicz

  Anita Palukiewicz

  Partner

  Kontakt

  więcej