SSW w mediach
19 lutego 2021

Czy URE bierze na celownik przedsiębiorców, którzy kupują prąd spoza sieci? Artykuł ekspertów SSW na wysokienapiecie.pl


Czy produkcja energii z instalacji OZE niepodłączonych do sieci energetycznej jest omijaniem prawa? Takiego zdania jest najwyraźniej Prezes URE.

W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej Prezes URE zamieścił informację, w której zwraca uwagę, że:

„część uczestników rynku energii zawiera i realizuje umowy typu Power Purchase Agreement w sposób, który może wskazywać na próbę obejścia przepisów prawa, w szczególności obowiązków koncesyjnych i rejestrowych”.

Uwagę prezesa URE zwróciły sytuacje, w których podmiot sprzedający nie przenosi na kupującego prawa własności do instalacji, lecz tylko tytuł prawny do korzystania z niej. Zdaniem Prezesa URE:

„realizacja umów tego typu polega zatem w rzeczywistości na udostępnieniu odbiorcy końcowemu nie instalacji wytwórczej, a wytwarzanej energii elektrycznej, której wolumen zużycia przedkłada się na wysokość świadczeń należnych podmiotowi udostępniającemu. W konsekwencji podmiot udostępniający faktycznie zyskuje status przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i sprzedającego tę energię odbiorcom końcowym.”

Eksperci SSW, Igor Muszyński, Dominik Strzałkowski i Grzegorz Filipowicz analizują, czy obowiązujące przepisy uprawniają do tak daleko idących wniosków i co wynikałoby z takiego traktowania przedsiębiorców.

„Konstrukcja prawna nakazująca traktować każdego przedsiębiorcę, który jest właścicielem instalacji wytwórczej, jako przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu Prawa energetycznego miałaby daleko idące skutki.

W zasadzie uniemożliwiłaby ona finansowanie źródeł energii elektrycznej przez banki. Bank bowiem nie mógłby ustanowić zastawu na jednostkach wytwórczych (co najczęściej przyjmuje formę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy), ponieważ z chwilą wykonania zastawu bank stałby się przedsiębiorstwem energetycznym, czyli nie mógłby prowadzić za pomocą przejętego aktywa działalności gospodarczej. Musiałby je natychmiast zatrzymać a następnie sprzedać. W myśl proponowanej przez Prezesa URE konstrukcji nie może go przecież ani wydzierżawić, ani nawet użyczyć bezpłatnie.” – zwracają uwagę eksperci SSW.

Przeczytaj cały artykuł TUTAJ.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu!

  Igor Muszyński

  Igor Muszyński

  Partner

  Kontakt

  Dominik Strzałkowski

  Dominik Strzałkowski

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Grzegorz Filipowicz

  Grzegorz Filipowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej