Aktualności
26 listopada 2019

Czas na przegląd struktur kapitałowych - Rejestr UBO


13 października 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) prowadzony przez Ministra Finansów. Wszystkie polskie spółki jawne, komandytowe, S.K.A., sp. z o.o. oraz S.A. są zobowiązane zgłosić do rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Rejestr jest jawny.

Jakie informacje obejmuje rejestr?

Rejestr obejmuje informacje o beneficjentach rzeczywistych (tzw. UBOs) polskich spółek, czyli osobach fizycznych sprawujących rzeczywistą kontrolę nad tymi spółkami – nawet jeżeli znajdują się za wieloszczeblową (w tym międzynarodową) strukturą korporacyjną zbudowaną nad daną spółką. Obowiązek nie dotyczy spółek publicznych.

Zgłoszeniu podlegają m.in. następujące dane: dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, PESEL, państwo zamieszkania, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu). Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w Rejestrze odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.

Rejestr jest jawny, dostępny dla każdego.

Kto jest obowiązany dokonać zgłoszenia?

Obowiązek dokonania zgłoszenia obciąża reprezentantów spółek obowiązanych do dokonania zgłoszenia, np. komplementariuszy, członków zarządów. Oświadczenia w sprawie beneficjenta rzeczywistego są składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak się przygotować?

Na dokonanie zgłoszenia spółki wpisane do KRS w dniu 13 października 2019 r. będą mieć termin do 13 kwietnia 2020 roku.

Dla członków zarządów jest to czas na ustalenie beneficjentów rzeczywistych w zarządzanych przez nich spółkach. Dla właścicieli oraz inwestorów spółek jest to z kolei czas na weryfikację portfela inwestycyjnego – decyzja o kontynuacji inwestycji zapewniającej kontrolę nad daną spółką jest zarazem decyzją o przekazaniu tej informacji po 13 kwietnia 2020 roku do rejestru, a wiec do wiadomości publicznej.

Niedopełnienie obowiązku w terminie będzie zagrożone m.in. karą pieniężną do 1.000.000,00 zł.

Jak możemy Państwu pomóc?

 • dostarczymy wsparcia przy weryfikacji struktur kapitałowych pod kątem ustalenia beneficjentów rzeczywistych;
 • odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania związane z wdrożeniem Rejestru, w tym w szczególności:
  • a) kiedy jako UBO może być ujawniony człowiek zarządu,
  • b) jakie obowiązki ma UBO,
  • c) jak kwalifikować fundacje rodzinne;
 • opracujemy i wdrożymy reorganizację struktur kapitałowych w celu ich uproszczenia;
 • podpowiemy jakimi dokumentami należy dysponować na wypadek kontroli;
 • przeprowadzimy szkolenia dla członków zarządu o zasadach identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Katarzyna Solarz-Włodarska

  Katarzyna Solarz-Włodarska

  Partner

  Kontakt

  więcej