Aktualności
11 czerwca 2018

Brace yourself. SUMMER is coming!


Dokładnie tydzień temu o godz. 13:15 wystąpiło najwyższe w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu wiosenno-letniego. Fala upałów nie ustaje, dlatego też przypominają się wydarzenia z sierpnia 2015 roku, kiedy to po raz pierwszy od lat 80. XX wieku zostało wprowadzone ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na tak dużą skalę, z wprowadzeniem stopni zasilania. W dniu 10 sierpnia 2015 roku do wielu odbiorców nie dotarł z odpowiednim wyprzedzeniem komunikat PSE S.A. o wprowadzonych stopniach zasilania, a mimo to Prezes URE doprowadził dotychczas do wszczęcia ponad tysiąca postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej za niedostosowanie się do ograniczeń.

Sytuacja z sierpnia 2015 roku wykazała niedoskonałości anachronicznych przepisów dotyczących postępowania w stanach zagrożenia pracy KSE oraz potrzebę aktualizacji zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, określonych obecnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku. Jest nadzieja, że przepisy te zostaną już niedługo zmienione, ponieważ w wykazie prac Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź wprowadzenia nowej regulacji, które między innymi mają wprowadzić nowe formy komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej czy też wiadomości SMS. Planowany termin przyjęcia nowego rozporządzenia to III kwartał 2018 roku, więc niestety do tego czasu odbiorcy muszą zachowywać czujność nasłuchując komunikatów o możliwych ograniczeniach w programie 1 Polskiego Radia o godzinie 755 i 1955 oraz śledząc na bieżąco komunikaty PSE S.A. na stronie internetowej: https://www.pse.pl/komunikaty-osp.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: