Blog

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 0

Nowe Technologie

/

20 maja 2022

/

Łukasz Karpiesiuk

,

Wojciech Szaruch

,

Polski Ład a rozbudowa zakładu w Polskiej Strefie Inwestycji: nowy przepis nie uchyla starej interpretacji ogólnej

Polski Ład a PSI / Pakiet Slim VAT 3

Dla naszego klienta uzyskaliśmy dzisiaj przełomowe postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej sprzed Polskiego Ładu do inwestycji brownfield w PSI po Polskim Ładzie. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 zmiana przepisu ustawy o CIT dotycząca zakresu zwolnienia przy inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu rodziła obawy o to, czy przy objęciu decyzją o wsparciu rozbudowy istniejącego zakładu podatnik […]

Dla naszego klienta uzyskaliśmy dzisiaj przełomowe postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej sprzed Polskiego Ładu do inwestycji brownfield w PSI po Polskim Ładzie.

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 zmiana przepisu ustawy o CIT dotycząca zakresu zwolnienia przy inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu rodziła obawy o to, czy przy objęciu decyzją o wsparciu rozbudowy istniejącego zakładu podatnik ma prawo do zwolnienia od całości dochodu, czy tylko od dochodu z nowych środków trwałych.

W uzyskanym przez nas postanowieniu dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji indywidualnej wskazując, że nadal ma zastosowanie interpretacja ogólna z 25 października 2019 r., nr DD5.8201.10.2019 wydana przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Organ wskazał, że „[p]rzedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe odpowiada więc zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej, wydanej w takim samym stanie prawnym”. Zmianę wprowadzoną Polskim Ładem określił natomiast mianem „doprecyzowującej”.

Powyższe oznacza, że pomimo wskazania w nowym przepisie, że zwolnienie ma zastosowanie do dochodu z działalności osiągniętego z realizacji nowej inwestycji, to nadal w sytuacji, gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania) (jak stwierdza interpretacja ogólna), dochód podlegający zwolnieniu ustala się z uwzględnieniem istniejącego przed wydaniem decyzji o wsparciu majątku.

Autor

Łukasz Karpiesiuk

Łukasz Karpiesiuk, doradca podatkowy, specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT, ulg podatkowych i pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych w Polsce. Posiada unikalne doświadczenie w reprezentacji inwestorów w sprawach dotyczących pomocy publicznej przed Komisją Europejską. Zajmuje się doradztwem podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych oraz ulgi na badania i rozwój (ulga R&D). Wspiera inwestorów w uzyskaniu dotacji na inwestycje...

WIĘCEJ

Autor

Wojciech Szaruch

Wojciech Szaruch specjalizuje się w prowadzaniu skomplikowanych sporów podatkowych. Od lat z sukcesami reprezentuje klientów i uczestniczy w postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów podatków. Ma również doświadczenie w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karnoskarbowych. Praktyka w obu dziedzinach pozwala na wszechstronne zabezpieczenie interesów klienta. Dodatkowo Wojciech ma doświadczenie...

WIĘCEJ

Powiązane artykuły

Powstaje gra komputerowa na bazie książki Olgi Tokarczuk – komentarz Jakuba Kubalskiego na łamach Rzeczpospolitej

Prawo do bycia zapomnianym nie zadziała na blockchainie – komentarz Katarzyny Szczudlik na łamach Rzeczpospolitej

Eksperci SSW wezmą udział w Games Industry Law Summit 2023 w Wilnie