Piotr Spaczyński wziął udział w dyskusji „Rola Polski w dążeniach do zwiększenia bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej”

2 października 2014 Piotr Spaczyński wziął udział w debacie przy okrągłym stole zorganizowanej podczas konferencji EFNI w Sopocie przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego Konfederacji Lewiatan.

Wróć do