Paweł Mardas prelegentem podczas VII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

28 marca 2014 r. Mec. Paweł Mardas wziął udział w VII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej zorganizowanym przez Langas Group w Warszawie. Mec. Mardas poprowadził prelekcję na temat wdrożenia procedury „Dobrych Praktyk” w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników oraz zwołania i przebiegu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Wróć do