Event

Patrycja Goździowska jako panelista podczas VIII Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Bankowych

20 maja 2016 r. Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, Partner SSW, wzięła udział w panelu pt. „Podatek bankowy a innowacyjność” podczas 8 edycji Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Bankowych.

Rozmowa dotyczyła m.in. polskiego podatku bankowego na tle przepisów innych krajów europejskich. Uczestnicy dyskutowali czy polski podatek bankowy jest elementem trendu, czy jednak wyjątkiem (pod kątem konstrukcyjnym) oraz omawiali jego cechy szczególne.

kongres prawa bankowego

Wróć do