Patrycja Goździowska: Definicja błędu rachunkowego niejednoznaczna

Z całą pewnością przepisy o korekcie kosztów uzyskania przychodów sporo wyjaśniły, ale nadal mamy do czynienia z pojęciami, które poddają się interpretacji. Obecnie łatwiej jest ustalić moment ujęcia korekty, ale wątpliwości pozostają. Także z tego powodu, że niejednoznaczne jest pojęcie błędu.
Dobrym przykładem niejasności są otrzymywane przez przedsiębiorców refundacje czy dotacje. Zwłaszcza, że stanowisko organów podatkowych w tej kwestii nie jest jednoznaczne i nie wiadomo, w którym momencie należy je ująć: czy w chwili rzeczywistego wpływu środków na konto przedsiębiorstwa, czy też otrzymania decyzji o refundacji albo przyznanej dotacji.

Pełny tekst z wypowiedzią Patrycji Goździowskiej w serwisie prawo.pl

Wróć do