Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową za pomocą zagranicznych podmiotów | SSW Tax Alert

W dniu 12 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało kolejne ostrzeżenie przed stosowaniem optymalizacji podatkowej. Tym razem ostrzeżenie dotyczy wykorzystania podmiotów formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one zarządzane z terytorium Polski.

Opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ostrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, w której polscy podatnicy (osoby fizyczne lub prawne) prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i osiągający dochody z terytorium Polski przenoszą miejsce prowadzenia działalności do innego kraju w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych. W tym celu podatnicy rejestrują na terytorium obcego państwa spółki, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych, a ewentualne dochody osiągane przez te podmioty mają w założeniu podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium tego kraju obcego.

Zdaniem Ministerstwa Finansów innymi wariantami optymalizacji z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych są:

  1. Rejestrowanie spółki na terytorium kraju sąsiedniego w celu nabywania samochodów luksusowych lub sportowych lub
  2. Inne przypadki, w których zagraniczne spółki kapitałowe są faktycznie zarządzane z terytorium Polski, a ich rejestracja za granicą służy jedynie stworzeniu pozoru, że działalność prowadzona za ich pośrednictwem nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Według resortu finansów, jeżeli zagraniczna spółka – formalnie zarejestrowana za granicą – w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to zgodnie z przepisami podatkowymi podlega ona opodatkowaniu w Polsce od całości osiąganych dochodów.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, powyższe zasady dotyczą rozliczeń spółek zagranicznych również w okresie sprzed wejścia w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (tj. przed dniem 15 lipca 2016 r.).

W opublikowanym ostrzeżeniu Ministerstwo Finansów wskazuje szereg okoliczności przemawiających za brakiem miejsca zarządu spółki zagranicznej w państwie jej formalnej siedziby. Ministerstwo Finansów podkreśla również, że w toku ewentualnych kontroli władze skarbowe mogą brać pod uwagę następujące czynniki:

  • zasadność/cel założenia przez podatnika spółki zagranicznej (np. inicjatywa w tym zakresie wyszła od doradców prawnych lub podatkowych i założenie spółki nie miało uzasadnienia biznesowego);
  • forma jej nabycia (np. korzystanie z gotowych spółek tzw. „shelf companies”);
  • zakres działalności (np. przeprowadzenie przez spółkę zagraniczną tylko jednej transakcji lub jednego typu transakcji, o której decyzja zapadła w Polsce).

Cała treść ostrzeżenia została opublikowana tutaj

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani weryfikacją kontrolowanych przez Państwa spółek zagranicznych pod kątem możliwości przekwalifikowania przez organy podatkowe miejsca ich efektywnego zarządu na terytorium Polski, prosimy o kontakt.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny

Wróć do