„O przychodzie z najmu decyduje umowa” – artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzem eksperckim Joanny Sidor

W dniu 26 czerwca 2012 r. w Pulsie Biznesu opublikowany został artykuł dotyczący interpretacji ogólnej Ministra Finansów na temat ustalania momentu, w którym powstaje przychód z tytułu refakturowania usług najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obok tekstu pojawił się obszerny komentarz Joanny Sidor na ten temat.

Wróć do