„NSA: nie ma zgody co do tego, kto może reprezentować redakcję” – depesza PAP z komentarzem Pawła Grzędy

W depeszy PAP na temat postanowienia NSA, według którego pełnomocnictwo do reprezentowania redakcji może mieć tylko dziennikarz, który jest w niej zatrudniony na umowę o pracę, pojawił się komentarz ekspercki Pawła Grzędy dotyczący definicji słowa „pracownik”.

Wróć do