Nowy instrument inwestowania w nieruchomości w Polsce – Reit | Legal Alert

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad implementacją znanej na zachodnich rynkach konstrukcji REIT (Real Estate Investment Trust). Według Ministerstwa stosowny projekt wprowadzający REITy do polskiego prawa powinien wejść w życie na początku przyszłego
roku.

CZYM JEST REIT?

REIT to wywodząca się z USA forma inwestowania w wyspecjalizowany podmiot, który lokuje aktywa w nieruchomości i prawa udziałowe w innych REIT. Obecnie REIT funkcjonuje w wielu
ustawodawstwach, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Choć nie ma wspólnej, jednolitej formuły funkcjonowania tego typu funduszy, należy wskazać, że REIT co do zasady cechują …

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższym linku "pobierz publikację".

Wróć do