Nowelizacja ustawy o PPP – artykuł Michała Bagłaja w najnowszym numerze dwumiesięcznika Zamawiający

Partnerstwo publiczno-prywatne to formuła, która stwarza ogromne szanse i możliwości zarówno dla podmiotów z sektora publicznego, jak i dla prywatnego biznesu. Wielu uczestników rynku  zauważa w tej formie prowadzenia projektów swoją unikalną szansę.

Rozwój współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP„) jest jednym z celów obecnego Rządu. W zeszłym roku przejęto „Politykę PPP”, będącą zbiorem planowanych działa zmierzających do rozwoju rynku PPP w Polsce. W lipcu tego roku przyjęto natomiast nowelizację ustawy o PPP wprowadzającą w życie wiele mechanizmów wcześniej zaproponowanych właśnie w „Polityce PPP”.

Więcej o nowelizacji ustawy o PPP w najnowszym artykule Michała Bagłaja w dwumiesięczniku Zamawiający.

Zachęcamy do pobrania artykułu.

Wróć do