Nowe regulacje w sprawie monitorowania pracowników

W jaki sposób monitorować pracowników?

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują okoliczności, w jakich możliwe jest rejestrowanie obrazu w miejscu pracy. Pomimo braku regulacji wiele branż nie mogłoby prawidłowo funkcjonować bez możliwości stosowania monitoringu (np. branża ochroniarska). Aktualnie funkcjonująca zasada, która brzmi „dozwolone, bo nie zakazane” ma zostać uchylona przez uregulowanie monitoringu w kodeksie pracy.

Co zmienią nowe przepisy?

Zgodnie z projektem przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych, pracodawca będzie mógł wprowadzić monitoring miejsca pracy lub terenu wokół niego w trzech przypadkach:

  1. dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
  2. dla zapewnienia ochrony mienia oraz
  3. dla zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Przetwarzanie  i przechowywanie danych z monitoringu będzie możliwie jedynie do celów, dla których zostały zebrane, w ramach wyżej wskazanych trzech przypadków, oraz jedynie przez okres niezbędny dla ich realizacji.

Rejestrowanie obrazu w innych sytuacjach nie będzie możliwe, w szczególności pracodawcy nie będą mogli w ten sposób kontrolować wykonywania pracy przez pracowników. Niedopuszczalne będzie ponadto monitorowanie pomieszczeń nieprzeznaczonych do wykonywania pracy, np. palarni.

Aby monitorowanie miejsca pracy było zgodne z prawem pracownicy powinny być o nim poinformowani w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Nowi pracownicy powinni wiedzieć o monitoringu przed dopuszczeniem do pracy.

Zaproponowane zmiany powinny zmniejszyć niepewność wynikającą z braku regulacji.

Aktualnie zakończyły się konsultacje społeczne projektu. Należy się spodziewać, że nowelizacja wejdzie w życie przed 25 maja 2018 r., przy czym jej ostateczny kształt może jeszcze ulec modyfikacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, uprzejmie prosimy o kontakt:

dr Joanna Tomaszewska, Partner, Radca prawny

Piotr Sosna, Associate, Radca prawny

 

Wróć do