Nowe e-faktury – komentarz Roberta Jaszczuka w Prawo.pl

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie działać od 1 stycznia 2022 r. Póki co korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale już od początku 2023 r. Ministerstwo Finansów chce by było one obowiązkowe. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta i czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Nowa e-faktura, a w zasadzie faktura ustrukturyzowana, to dokument wystawiony przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Faktura będzie uznawana za wystawioną i doręczoną, w dniu przydzielenia jej przez system numeru identyfikacyjnego.

Generalnie nowa e-faktura będzie miała podobne zalety jak dotychczasowe e-faktury:

brak obowiązku przechowywania (będą gromadzone na serwerze KSeF przez okres 10 lat)

brak konieczności wystawiania duplikatów (będą dostępne na serwerze KSeF, więc nie będzie możliwości ich zgubienia)

uzyskanie szybszego zwrotu z VAT ( w terminie 40 dni)

Jednakże poważnym wyzwaniem w przypadku nowej e-faktury będzie ilość danych, które należy podać – znacznie przekraczające ilość dotychczas wymaganych na e-fakturach danych. Co więcej zakres danych żądanych w ramach e-faktur zdecydowanie przekracza to, co dozwolone jest w ramach Dyrektywy VAT.

– Zbiór jest o wiele bardziej rozbudowany niż katalog elementów składowych faktury opisany w art. 106e ustawy o VAT. Co więcej, część danych, które obecnie wykazywane są dopiero na poziomie raportowania JPK_V7, wskazywanych będzie już na etapie generowania faktury ustrukturyzowanej. Jako przykład można wskazać chociażby kody GTU – zauważa dodatkowo Robert Jaszczuk, partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions.

Eksperci zauważają, że będzie to wymagało kosztownych dostosowań procedur i systemów teleinformatycznych przez przedsiębiorców.

Zastanawiają się również co z odpowiedzialnością za poprawność wystawionej faktury, kto będzie ponosił odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnego skarbowego?

Więcej na Prawo.pl

Wróć do