„Not the promised El Dorado” – artykuł autorstwa Piotra Spaczyńskiego i Anny Piotrowskiej w magazynie Shale Gas Investment Guide

W ostatnim numerze (Summer 2013) półrocznika Shale Gas Investment Guide opublikowany został artykuł Piotra Spaczyńskiego i Anny Piotrowskiej na temat projektu zmian do ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Wróć do