Event

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo

W dniach 10-11 października 2018 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się konferencja Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo, podczas której z prelekcją wystąpi Łukasz Węgrzyn, Partner SSW Pragmatic Solutions.

Łukasz Węgrzyn przedstawi wykład dotyczący Specyfiki kontraktów wdrożeniowych – realizacji projektów IT w metodykach zwinnych Agile i kaskadowych Waterfall. Odpowie w nim na pytania i poruszy następujące zagadnienia:

  • Jak wybrać właściwą metodykę do projektu, na jakie elementy zwracać uwagę?
  • Na jakie etapy podzielić projekt, jakie wyznaczyć cele i jak mierzyć stopień ich realizacji?
  • Dokumentowanie i odbieranie prac na poszczególnych etapach projektu
  • Konsekwencje zmiany potrzeb biznesowych w modelu zwinnym i kaskadowym, informowanie o zmianach, określenie dalszych etapów pracy

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli firm zamawiających na ich poczet wykonanie kontraktów z obszaru IT, w tym w szczególności: pracowników działów prawnych, dyrektorów działów IT, managerów i specjalistów IT, kierowników projektów informatycznych, przedstawicieli firm z branży IT.

Więcej o konferencji tutaj LINK

Wróć do