Nieodpłatna służebność mieszkania może być bez podatku – komentarz Roberta Jaszczuka dla prawo.pl

Jeśli ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania nastąpi na podstawie umowy zawartej wyłącznie pomiędzy matką a córką, a mąż córki wyrazi zgodę na jej ustanowienie, nabycie to skorzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jeśli umowa zawarta zostanie w formie aktu notarialnego, matka nie będzie musiała zgłaszać służebności do urzędu skarbowego – tak wynika z interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dyrektor KIS stwierdził, że ustanowienie nieodpłatnej służebności co do zasady podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Umowa w powyższej sytuacji może zostać jednak zwolniona, jeżeli nabycie zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ umowa ustanowienia służebności zawarta została w formie aktu notarialnego, nie ma konieczności zgłaszania jej do urzędu skarbowego.

„Po szeregu dość rygorystycznych interpretacji czy też wyroków sądów w tym zakresie, cieszy fakt, że zwykłe stosunki rodzinne – odpowiednio przygotowane formalnie – nie muszą generować konieczności zapłaty podatku” – ocenia Robert Jaszczuk, partner w SSW Pragmatic Solutions.

Przeczytaj cały artykuł TUTAJ.

Wróć do