„New EU restrictions proposed” – artykuł autorstwa Piotra Spaczyńskiego i Anny Piotrowskiej w magazynie Shale Gas Investment Guide

W magazynie Shale Gas Investment Guide opublikowany został artykuł Piotra Spaczyńskiego i Anny Piotrowskiej na temat projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Wróć do