„Nawet podatków nie można być w życiu pewnym” – artykuł Macieja Żukowskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – mówił Benjamin Franklin.

Jak się okazuje, co do podatków jednakże nie można być do końca pewnym.

Artykuł Macieja Żukowskiego zainspirowany ostatnim raportem Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG) wykłada kawę na ławę w tematyce ściągalności podatków, możliwych wpływów do budżetu, traktowania przez wiele podmiotów prawnych podatku CIT po macoszemu.

Raport jasno pokazuje dysproporcje wpływów z tytułu podatku CIT od porównywalnych podmiotów gospodarczych, o podobnym otoczeniu biznesowym i udziałach w rynku. Tym samym wskazuje na nadal dziurawy polski system podatkowy.

Niepodnoszenie podatków, ale konsekwentna eliminacja mechanizmów agresywnej optymalizacji podatkowej, wykorzystującej słabe punkty polskiego systemu podatkowego, postulowana przez PTG, powinna dziś być priorytetem prawodawcy.[…] Oczywiście zastrzegam tu, że walka z optymalizacją podatkową nie powinna być powodem do ukrytego podnoszenia podatków, jak miało to miejsce w przypadku podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, ale powinna mieć charakter stricte antyabuzywny. Powinna skupić się na stworzeniu solidnych podstaw uczciwej konkurencji podatkowej (level playing field, gdzie wszyscy mają takie same prawa i obowiązki podatkowe) przy jednoczesnym poszerzaniu bazy podatkowej poprzez tworzenie coraz to nowych zachęt inwestycyjnych dla biznesu. – mówi Maciej Żukowski

 

Wróć do