„Można wyjść z legislacyjnego impasu” – artykuł Dominika Strzałkowskiego w Dzienniku Gazeta Prawna

W dniu 31 stycznia 2013 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł Dominika Strzałkowskiego komentujący opóźnienia w przyjęcia tzw. trój paku energetycznego.

Wróć do