Mimo tarczy antykryzysowej zaległego urlopu trzeba udzielić zgodnie z kodeksem pracy – komentarz ekspercki Bartosza Tomanka

Bartosz Tomanek w artykule „Mimo tarczy antykryzysowej zaległego urlopu trzeba udzielić zgodnie z kodeksem pracy”, opublikowanym w dzisiejszym dodatku dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej, komentuje wątpliwości związane z udzielaniem zaległych urlopów.

(…) w świetle stanowiska GIP oraz celu obu przepisów wydaje się, że do 30 września wciąż można było jednostronnie udzielić pracownikowi nielimitowanego urlopu zaległego z poprzedniego roku, na zasadach ogólnych, a więc z pominięciem antykryzysowego limitu. Natomiast na postawie art. 15gc specustawy na czas pandemii pracodawcy uzyskali dodatkowe uprawnienie w postaci możliwości udzielania jednostronnie urlopu zaległego nawet z poprzednich lat i to również po 30 września, z zastrzeżeniem, że taki urlop jest limitowany łącznie do 30 dni.

Cały artykuł: LINK

Wróć do