„Międzynarodowy arbitraż” – komentarz autorstwa Filipa Balcerzaka w Pulsie Biznesu

W dniu 25 lutego 2013 r. w Pulsie Biznesu opublikowany został artykuł Filipa Balcerzaka na temat zalet zapisu na sąd polubowny (arbitraż) w przypadku umów zawieranych przez przedsiębiorców z przedsiębiorcami spoza Polski.

Wróć do