Michał Bagłaj o definicji zamówienia publicznego w najnowszym numerze Dwumiesięcznika Zamawiający

W jednym z wydanych w ostatnim czasie wyroków, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podjął się oceny funkcjonującego w Finlandii systemu doradztwa rolniczego, w kontekście możliwości uznania prowadzonych w jego ramach postępowań kwalifikacyjnych za postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W najnowszym numerze Dwumiesięcznika Zamawiający ukazał się artykuł Michała Bagłaja – adwokata, Partnera w praktyce Działu Zamówień Publicznych SSW Pragmatic Solutions – dotyczący wyroku ustanowionego przez Republikę Finlandii programu rozwoju obszarów wiejskich tzw. stalego lądu Finlandii na lata 2014-2020.

Wróć do