Maximilian Piekut członkiem Grupy Roboczej ds. Taksonomii UE.

Dr Maximilian Piekut, Counsel w SSW, został powołany do Grupy Roboczej ds. Taksonomii UE.

Grupa Robocza będzie funkcjonowała w ramach Polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów (inicjatywa Ministerstwa Finansów), a dalsza jej działalność będzie prowadzona pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zadaniem ekspertów powołanych do Grupy Roboczej będzie określenie działań i środków, które należy podjąć, aby poprawić zrozumienie i stosowanie Taksonomii UE oraz ułatwić dostęp do danych nią objętych.

Taksonomia UE to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Celem jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska dzięki ustaleniu czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona. To pozwoli na przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy.

Czekamy na wyniki pracy Grupy Roboczej!

Wróć do