Marcin Cetnarowicz prelegentem podczas Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy

W dniu 2 grudnia 2013 r. Marcin Cetnarowicz wziął udział w „Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy. Najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy – konsekwencje dla przedsiębiorcy” organizowanej w Warszawie przez Nowoczesną Firmę. Jego prelekcja dotyczyła funkcjonowania instytucji szczególnej ochrony działaczy związkowych.

Wróć do