Maciej Kruś współautorem książki „Prawo zagospodarowania przestrzeni”

W publikacji omówione zostały regulacje prawa zagospodarowania przestrzeni, tj. planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz publicznoprawnej ingerencji w reżim prawny nieruchomości.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, a oprócz dra Krusia jej autorami są Zbigniew Leoński i Marek Szewczyk.

Wróć do