Maciej Duch prelegentem na warsztatach „Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę”

20 lutego 2015 r. Maciej Duch wystąpił na warsztatach organizowanych przez Nowoczesną Firmę. Tematem jego wystąpienia było „Zabezpieczenie roszczeń umownych a upadłość. Wpływ ogłoszenia upadłości na sytuację prawną wykonawcy, jego majątku oraz zawartych przez niego kontraktów”.

Wróć do