Event

Łukasz Węgrzyn członkiem kapituły IT PROCON Awards 2019.

Łukasz Węgrzyn, partner w SSW Pragmatic Solutions, lider praktyki Technologie / Digital transformation został członkiem kapituły IT nagród PROCON AWARDS 2019.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości (w myśl powiedzenia „kto stoi w miejscu, ten się cofa”), wymagającej nowatorskiego myślenia oraz innowacyjnych strategii, zwinnego (agile) podejścia oraz elastyczności działania, przedsięwzięcie PROCON Awards 2019 ma na celu podkreślenie ważności budowania relacji partnerskich między dostawcami a klientami na rynku B2B.

Znaczenie działów zakupów w organizacjach rośnie, są stałym elementem transformacji cyfrowej. Ich rola jest szczególnie istotna w procesie zakupu technologii (systemów informatycznych) – od ich poprawnych decyzji w dużej mierze zależy rozwój przedsiębiorstw – tym samym kształtowanie poprawnych relacji między dostawcami a klientami na rynku B2B staje się bardzo istotne.

PROCON Awards 2019 |link|

Wróć do