„Łatwiejsze postępowania o spadek z zagranicy” – artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzem Łukasza Cudnego

7 września 2015 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł dotyczący aspektów dziedziczenia biznesu ulokowanego na terenie różnych państw. O nowych zasadach dziedziczenia transgranicznego opowiada Łukasz Cudny.

Wróć do