„Konfigurator jako multimedialne narzędzie twórczości” – artykuł Michała Gintowta w dwutygodniku „Monitor Prawniczy”

Na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce dają się coraz częściej zaobserwować dwie tendencje:

  • po pierwsze klient ma możliwość dostosowania produkowanego seryjnie asortymentu do swoich potrzeb indywidualnych;
  • po drugie towary i usługi, które były do tej pory „szyte na miarę” stają się dostępne masowo.

Zacieranie się różnicy między produkcją na zamówienie a produkcją seryjną jest możliwe dzięki wykorzystaniu konfiguratorów – multimedialnych, interaktywnych narzędzi pozwalających na ekspresję wizji użytkownika w wyznaczonych mu na to ramach. W związku z ich funkcjonowaniem pojawia się pytanie – kiedy korzystanie z takiego narzędzia może skutkować stworzeniem utworu (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przez jego użytkownika?

W publikacji pod tytułem „Konfigurator jako multimedialne narzędzie twórczości” Michał Gintowt, prawnik SSW specjalizujący się między innymi w prawie własności intelektualnej, omawia te cechy konfiguratora multimedialnego, które mają znaczenie dla prawnoautorskiego statusu tworzonych z jego pomocą dzieł. Autor szczególną uwagę poświęca tym elementom, które – ze względu na wymóg indywidualności oraz oryginalności utworu – mają wpływ na możliwość powstania praw autorskich na rzecz użytkownika konfiguratora. Przeprowadzona w ten sposób analiza skupia się zwłaszcza na:

  • wpływie konfiguratora na przebieg procesu twórczego,
  • warunkach, w których przebieg tego procesu mógłby zostać ustalony nie w oparciu o cechy konkretnego rezultatu wykorzystania konfiguratora, ale o cechy samego konfiguratora oraz
  • okolicznościach, które mogą prowadzić do tak ścisłego powiązania konfiguratora z procesem twórczym, że będzie to uzasadniać uznanie każdego powstałego z jego pomocą rezultatu za pozbawiony przymiotu oryginalności.

Wróć do