Event

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

W poniedziałek 18.06 odbyła się organizowana przez Ministerstwo Finansów konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, które mają stanowić namiastkę popularnych na świecie REIT-ów. Na konferencji obecny był przedstawiciel SSW Pragmatic Solutions – Paweł Śliwka, Junior Associate w dziale Nieruchomości.

W trakcie dyskusji nad zgłoszonymi uwagami, przedstawiciele Ministerstwa Finansów potwierdzili, że zgodnie z założeniami, ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Według przyjętego harmonogramu, projekt powinien trafić pod obrady Sejmu wczesną jesienią.

Autorzy projektu nie przychylili się do części uwag o charakterze generalnym, takim jak m.in. obniżenie wysokości kapitału zakładowego F.I.N.N. (utrzymano 50 mln zł), możliwość inwestowania przez firmę w nieruchomości komercyjne takie jak centra handlowe czy magazyny (pozostawiono jedynie nieruchomości mieszkalne) czy też poszerzenie definicji nieruchomości mieszkalnych o apart- i condo-hotele.

Jednocześnie przedstawiciele Ministerstwa Finansów pozostawili do dyskusji m.in. takie kwestie jak podwyższenie progu odliczalności wydatków na modernizację nieruchomości (obecnie projekt zakłada 30 zł / m2) czy też uszczegółowienie warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia przez członka zarządu F.I.N.N.

Wróć do