Komisja Europejska uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa | SSW Tax Alert

W wydanej w piątek 30 czerwca 2017 r. decyzji, Komisja Europejska uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami.

Jak informowaliśmy w poprzednich tax alertach, Komisja we wrześniu 2016 r. wszczęła szczegółowe postępowanie w sprawie ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej i zwróciła się do Polski o zawieszenie stosowania stawek progresywnych do czasu zakończenia oceny pomocy państwa. 

Zgodnie z polskimi przepisami przedsiębiorstwa w sektorze detalicznym odprowadzałyby miesięczny podatek na podstawie swoich obrotów ze sprzedaży detalicznej. Był on skonstruowany w oparciu o trzy progi i odpowiadające im progresywne stawki podatkowe:

  • zwolnienie z podatku miałoby zastosowanie do części obrotu przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (ok. 4,02 mln euro);
  • stawka podatku w wysokości 0,8 proc. miałaby zastosowanie do obrotów wynoszących od 17 mln zł do 170 mln zł (około 40,2 mln euro), zaś
  • stawka podatku w wysokości 1,4 proc. miałaby zastosowanie do obrotów wynoszących powyżej 170 mln zł (ok. 40,2 mln euro).

Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o swoim systemie podatkowym ani o celach poszczególnych podatków i opłat. Jednakże system ten musi być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie może faworyzować w sposób nieuzasadniony wybranych przedsiębiorstw. Szczegółowe dochodzenie Komisji wykazało, że progresywny charakter stawek podatkowych w nieuzasadniony sposób działałaby na korzyść niektórych przedsiębiorstw, kosztem innych – w zależności od ich obrotów i wielkości. Polska nie wykazała, że progresywne stawki podatkowe są uzasadnione celem podatku od sprzedaży detalicznej w zakresie zwiększenia dochodów, ani że przedsiębiorstwa objęte wyższą stawką miałyby większą zdolność do zapłaty.

Podjęta  decyzja nakłada na Polskę obowiązek zlikwidowania nieuczciwej dyskryminacji przedsiębiorstw wynikającej z przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej i przywrócenia równego traktowania na rynku.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do praktycznych konsekwencji wydanej przez Komisję decyzji, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Łukasz Karpiesiuk, Partner, Doradca podatkowy

Patrycja Goździowska, Parter, Doradca podatkowy

Wróć do