„Kolacja kolacji nierówna” – artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedziami Tomasza Wickel

W dniu 21 czerwca 2013 r. w Pulsie Biznesu opublikowany został artykuł na temat wyroku siedmiu sędziów NSA dotyczącego możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu zakupu usług gastronomicznych oraz samego zakresu pojęcia „reprezentacja”. O znaczeniu wyroku wypowiada się Mec. Tomasza Wickel.

Wróć do