Różnorodność i integracja

Bez względu na wszystko razem jesteśmy silniejsi

The team is stronger than a man, ale każdy jest inny i to dla nas jest bardzo ok!

Zależy nam, aby każdy z nas odnalazł się w SSW bez względu na „płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną”. Podejmujemy inicjatywy w zakresie różnorodności oraz integracji, bo równość to dla nas nie tylko obowiązek wynikający z litery prawa. Działamy i chcemy, aby działania inspirowały nas do uważności na drugiego człowieka. Szacunek i życzliwość oraz przyjazne spojrzenie na współpracownika to codzienne, małe cele, które osiągamy.

Video

Przejdź do