Event

Kancelaria SSW wraz z GIODO i BPCC organizatorem spotkania „Idą zmiany – ochrona danych osobowych na nowo – planowane rozporządzenie unijne okiem regulatora i okiem praktyka”

Dnia 15 marca w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej zatytułowane „Idą zmiany – ochrona danych osobowych na nowo – planowane rozporządzenie unijne okiem regulatora i okiem praktyka”. Współorganizatorem wydarzenia, w którym udział wziął przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) była Kancelaria SSW. W spotkaniu uczestniczyło blisko stu przedstawicieli widoących polskich i zagranicznych firm.

O nadchodzących rewolucyjnych zmianach w dziedzinie ochrony danych osobowych, które będą obowiązywać bezpośrednio w całej Unii Europejskiej, bez potrzeby implementacji do porządku krajowego, opowiedzieli prelegenci: dr Joanna Tomaszewska – radca prawny, partner odpowiedzialny za praktykę ochrony danych osobowych w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. oraz pan Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO.

Dr Joanna Tomaszewska przedstawiła najważniejsze zmiany w przepisach planowanego rozporządzenia unijnego nt. danych osobowych z punktu widzenia ich wpływu na przetwarzanie danych przez przedsiębiorców. Podkreśliła, że zmienia się cała filozofia dotycząca ochrony danych – z podejścia reglamentacyjno-ewidencyjnego na podejście oparte o ocenę ryzyka, w ramach którego to dany podmiot przy pomocy dostępnych narzędzi, mechanizmów i kodeksów dobrych praktyk będzie zobowiązany do stosowania rozporządzenia.

Dyr. Piotr Drobek w swym wystąpieniu wskazał m.in., że pomimo iż rozporządzenie wprowadza nowe obowiązki i nowe standardy, to jest ono bardziej liberalne i mniej kazuistyczne, niż nasza obecna ustawa o ochronie danych osobowych. Zaznaczył również, że nadchodzące zmiany będą wymagały również rewizji innych ustaw szczególnych obowiązujących w Polsce, a odnoszących się do danych osobowych, gdyż w przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami rozporządzenia, a innymi ustawami, to rozporządzenie będzie przeważać.

Podsumowując, prelegenci zgodnie podkreślili, iż pomimo że rozporządzenie wejdzie w życie prawdopodobnie wiosną 2018 r., to już teraz należy podjąć działania przygotowawcze do nadchodzących zmian, w tym dotyczące wdrażania mechanizmów zarzadzania informacją w firmach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli uniknąć planowanych, surowych kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Na zdjęciu dr Joanna Tomaszewska (SSW) oraz Piotr Drobek (GIODO).

Zapraszamy do videorelacji z wydarzenia:

 

Wróć do