„Jurisdiction of Tribunals in Investor–State Arbitration and the Issue of Human Rights” – artykuł Filipa Balcerzaka w „ICSID Review”

W styczniu 2014 w periodyku „ICSID Review” wydawanym przez Oxford University opublikowany został artykuł Filipa Balcerzaka na temat korelacji między prawami człowieka a prawem inwestycyjnym.

Wróć do