Joanna Tomaszewska wzięła udział w spotkaniu Corporate Legal Counsel THINK TANK

30 września 2014 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Blue Business Media spotkanie dyrektorów przy okrągłym stole, które miało na celu wymianę doświadczeń i dyskusję. W czasie debaty dr Tomaszewska poruszyła temat funkcjonowania w firmie administratora bezpieczeństwa informacji i nadchodzących zmian w prawie w tym zakresie.

Więcej informacji na temat usługi SSW w zakresie funkcjonowania administrator bezpieczeństwa informacji znajdziesz tu – link.

Wróć do