„Jednoosobowa firma nie sprzyja sukcesji” – artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedzią Patrycji Goździowskiej

17 grudnia 2014 r. opublikowany został artykuł wyjaśniający, która z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia sukcesji. Zagadnienie to komentuje Patrycja Goździowska.

Wróć do