„Jednomyślność ułatwia procedurę” – artykuł Izabeli Rytki i Pawła Mardasa w Dzienniku Gazeta Prawna

W dniu 17 marca 2011 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł Izabeli Rytki i Pawła Mardasa na temat możliwości uniknięcia postępowania likwidacyjnego w spółce w przypadku zgody wszystkich wspólników.

Wróć do